طی تحقیقات به عمل آمده در مورد تمرین با دوچرخه مشخص شده است که حدود بیست الی سی دقیقه ورزش با دوچرخه با سرعت و شدتی متوسط، می تواند تغییرات چشمگیری روی ذهن و روان افراد داشته باشد. علاوه بر این با دوچرخه سواری حافظه افراد به خوبی تقویت خواهد شد.

این روزها یکی از دغدغه فراد تناسب اندام است و هر فردی به دنبال راهیست تا بتواند سریعتر به هدفش دست یابد. تمرین روزانه با دوچرخه یا به زبان راحت تر دوچرخه سواری، یکی از ورزش های هوازیست که با تداوم در اجرای آن فرد می تواند  کالری سوزی داشته و به کاهش وزن برسد. بنابراین توصیه می کنیم اگر قصد دارید وزن کم کنید تمرین با دوچرخه را فراموش نکنید.